Jak działamy?

1280px-Knatterally,_Happy_kid Krzewimy wiedzę na temat alternatywnej edukacji oraz innowacyjnych metod wczesnej obserwacji dziecka i procesu wychowawczego. Wspieramy Rodziców prowadząc szkolenia i seminaria Akademii Świadomego Rodzicielstwa, kto ja nie Wy zostanie pierwszym i najważniejszym Jego autorytetem?

W ścisłej współpracy z Rodzicami tworzymy indywidualną ścieżkę rozwoju w oparciu o autorską metodę diagnozy potencjału Dziecka. Kolejnym krokiem jest przygotowanie Planu Rozwoju Talentu, wyznaczenie indywidualnego Opiekuna Talentu oraz realizacja nakreślonego Planu i okresowa obserwacja postępów Podopiecznego.

Dajemy Podopiecznym możliwość zaprezentowania swoich Talentów na szerszej arenie wśród innych Utalentowanych Dzieci organizując eventy promujące, campy talentu oraz udostępniając portal promujący młode talenty i telewizję internetową KidsMania TV®.