Skrzydła Polskim Talentom

„Skrzydła Polskim Talentom” to społeczna kampania rozwojowa skierowana głównie do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Niemniej jednak Kampania uwzględnia również różnorodne formy aktywizacji młodzieży ze szkół średnich oraz integracją z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, tj.: wychowankami z domów dziecka, czy uczniami, których rodziny objęte są pomocą socjalną.

Kampania zakłada przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie zajęć artystyczno-ruchowych, tj. warsztatów tanecznych, wokalnych, czy filmowych. Uczestnictwo w warsztatach pozwoli dzieciakom rozwinąć wrażliwość artystyczną, zyskać wiarę we własne możliwości oraz zaangażować się w wiele aktywności pozaszkolnych.

Ponadto Kampania „Skrzydła Polskim Talentom” oferuje:

 

  • Integrację dzieci i młodzieży przez pracę grupową,

  • Pokazanie, jaką rolę w rozwijaniu talentu pełni praca, systematyczność i obowiązkowość,

  • Integrację wychowawców z podopiecznymi,

  • Pomoc w rozbudzeniu identyfikacji dzieci i młodzieży ze szkołą i rodzinnym miastem,

  • Dobrą zabawę! :)